Zajęcia wspomagające dla uczniów

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej od 2.09.2021 r. do 22.12.2021 r. w naszej szkole będą zorganizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W naszej szkole będzie to język polski, język angielski i matematyka po 5 godzin z każdego przedmiotu na każdą klasę IV-VIII. Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami (nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji uczestnictwa dzieci w zajęciach.

Małgorzata Giza

DEKLARACJA UCZESTNICTWA (PDF 127 kB)

Skip to content