BEZPIECZNE WAKACJE

W związku ze zbliżającymi się wakacjami we wtorek 22 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z dwoma przemiłymi Paniami policjantkami, w którym wzięły udział dzieci z oddziału zerowego oraz uczniowie z klas I-VIII. Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, które czyhają na nich nie tylko podczas wakacyjnego wypoczynku, ale także każdego dnia. Pani policjantka starała się przekazać jak najwięcej informacji o ewentualnych zagrożeniach podczas zabaw w wodzie i nad wodą – zwróciła się z prośbą o korzystanie z kąpielisk strzeżonych, uświadamiała jak należy zachowywać się podczas pobytu w domu i poza nim. Zwróciła szczególną uwagę na to, aby unikać kontaktu z osobami nieznajomymi, jak również na to, aby podczas przebywania na świeżym powietrzu chronić głowę i unikać miejsc nasłonecznionych – przede wszystkim unikać przebywania w nagrzanym samochodzie.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchiwały wszystkich cennych rad, ale także zaskoczyły wszystkich swoją wiedzą na temat niebezpieczeństw, które mogą ich spotkać w czasie letniego wypoczynku.

Marta Kapusta


Skip to content