Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i wnioski zostały zakwalifikowane do oddziałów przedszkolnych.

Rodziców zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie szkoły lub wysłanie na adres mailowy psp.chmielew@wp.pl

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Do pobrania:
Potwierdzenie woli (PDF – 180 kB)

Skip to content