Program „Reaguj i wspieraj”

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.
Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale YouTube. Poniżej znajdują się linki z dostępem do poszczególnych webinarów.

Webinary adresowane do rodziców
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

 

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

 

3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?

 

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej
1. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?

2. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.

3. Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii..

 

Skip to content