„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program skierowany do uczniów klas I szkoły podstawowej i ma na celu edukację i poprawę bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Program obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech obszarach:

  • bezpieczeństwo na drodze,
  • bezpieczeństwo w domu,
  • bezpieczeństwo w szkole,
  • bezpieczeństwo w Internecie.

Program realizowaliśmy od października 2020 roku do stycznia 2021 roku, z przerwą w czasie zdalnego nauczania.

W ramach programu uczniowie poznali Kubusia Puchatka, dzięki któremu nauczyli się, jak należy poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo bawić się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przypomnieli sobie numery alarmowe. Poznali również zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uświadomili sobie, jak ważną umiejętnością jest rozpoznawanie zagrożeń w różnych sytuacjach codziennego życia, aby bezpiecznie uczyć się i bawić.

Podsumowaniem uczestnictwa w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym online. Nasi uczniowie przystąpili do niego w poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Pierwszoklasiści świetnie poradzili sobie z 10 pytaniami testu i wykazali się dużą wiedzą w tematyce bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do szkoły i w Internecie. Za udział w programie uczniowie otrzymali pamiątkowe Dyplomy Bezpiecznego Puchatka, a szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” potwierdzający udział w XII edycji programu.
Wszystkim Pierwszoklasistom gratulujemy imponującej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa.

Wychowawca kl. I – Krystyna Piekarniak

Skip to content