Dziecięcy telefon zaufania

W związku z sytuacją ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i nasilającą się w wyniku dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów oraz utrudnioną możliwością uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka podjął inicjatywę uruchomienia całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania – 800 12 12 12 stanowiącą jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym.

Dodatkową pomocą jest uruchomienie bezpiecznego czatu internetowego prowadzonego na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Obydwa kanały kontaktowe są bezpłatne. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia. Poprzez tę komunikację dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/

Skip to content