Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy inaczej niż zwykle. Nasi uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Okazało się, że po pół roku nieobecności w szkole mamy sobie wiele do powiedzenia.

Podczas rozmów nauczyciele zaznajomili wychowanków z organizacją i pracą szkoły oraz szczegółowo omówili zasady funkcjonowania placówki podczas pandemii.

Wszyscy z ulgą przyjęliśmy wiadomość o powrocie do szkoły. W tym roku każdego obowiązuje reżim sanitarny. Dziękujemy za zastosowanie się do wprowadzonego regulaminu.

Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez flamandzkiego pisarza i duchownego Pfila Brosmansa  „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzymy wam jak najwięcej.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Skip to content