„Sprzątanie świata – Polska” 2020

W dniu 23 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska.” „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku akcja miała na celu uwrażliwienie odbiorców na problemy i zagrożenia związane z odpadami plastikowymi. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne opowiadające o tym, jak plastikowe odpady szkodzą zdrowiu ludzi i zwierząt. Następnie młodsi uczniowie tworzyli prace plastyczne zachęcające do segregacji odpadów, zaś starsi uczniowie uporządkowali teren wokół szkoły.
„Sprzątanie świata – Polska” angażuje i jest dla szkół interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

 

Adam Matysiak

Skip to content