Komunikat

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i placówkach oświatowych. W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII. Będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

Katarzyna Kęsik

Skip to content