„Nie zastąpi Ciebie nikt” – 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II to szczególny czas dziękczynienia za Jego życie i pontyfikat. Święty Jan Paweł II uczył otwartości na drugiego człowieka i umacniał wszystkich w wierze – tak postępował przez całe swoje życie. Teraz my, silni wiarą i umocnieni świadectwem naszego papieża rodaka dziękujmy za tak wspaniałego człowieka, szczególnie w roku 100. rocznicy Jego urodzin.
Tym bardziej dla nas jest to zaszczyt i wyróżnienie, że św. Jan Paweł II, patronuje naszej społeczności szkolnej. Jest dla nas największym autorytetem i inspiracją do rzetelnej pracy i nauki. Nosimy Go w naszych sercach. Z tej okazji, by uczcić naszego kochanego Patrona wyraziliśmy to przez nasze prace plastyczne. Wszystkie są piękne i zasługują na uznanie, bo włożono w nie serce pełne miłości do naszego ukochanego Ojca Świętego.

DLA PATRONA SZKOŁY – UCZNIOWIE

Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn: „Nie zastąpi Ciebie nikt” w hołdzie św. Janowi Pawłowi II. Klikając na link zaśpiewajmy Ojcu Świętemu w dniu Jego urodzin 18 maja.