Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym
została przedłużona do 26 kwietnia br. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu MEN.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość na dotychczasowych zasadach.