Rekrutacja 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie
informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.
Komisja Rekrutacyjna postanawia, że na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej
oraz do dwóch oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci.

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane zobowiązani są do przesłania potwierdzenia woli przyjęcia (z załącznika) do dnia 25.04.2020r. na adresy: psp.chmielew@wp.pl lub beata.strachota@psp.chmielew.pl

Załącznik – potwierdzenie woli (PDF)
Lista dzieci zakwalifikowanych do 9-godzinnego oddziału przedszkolnego (PDF)