Prozdrowotne Programy Edukacyjne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach w roku szkolnym 2019/2020

Już po raz siódmy uczniowie naszej szkoły wezmą udział w prozdrowotnych programach edukacyjnych realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. W tym roku będą realizowane cztery programy edukacyjne. Dwa programy dotyczą edukacji antytytoniowej. Pierwszy program „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany jest do najmłodszych uczniów – 5- i 6-latków uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Drugi program „Nie pal przy mnie proszę” do uczniów klas I – III i będzie on realizowany w naszej szkole po raz pierwszy.
Trzeci program edukacyjny nosi tytuł „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” i zastąpi on realizowany w latach ubiegłych program – „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” i przeznaczony jest dla uczniów klas I – VII.

Czwarty program – „Profilaktyczny Program Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS” to kontynuacja ubiegłorocznego programu i będzie realizowany przez uczniów klas V- VII.
Promowanie i kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców postaw prozdrowotnych jest niezwykle ważnym zagadnieniem, na które należy zwracać szczególną uwagę. Kontynuowane programy pomogą nam w kształtowaniu takich właśnie postaw.
„Profilaktyczny Program Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS” będzie realizowany w miesiącu marcu. Programy „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę” zostaną przeprowadzone w miesiącach: marzec, kwiecień, a program „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży” będzie realizowany w miesiącu kwietniu.

Harmonogramy programów (PDF)

koordynator szkolny
Krystyna Piekarniak

Skip to content