Bezpieczne ferie zimowe

Nadchodzące dwa tygodnie ferii zimowych to okres odpoczynku, zabawy i beztroski dla naszych uczniów. Nie brak jednakże zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci, które mogą się pojawić w tym okresie. W celu podniesienia wśród naszych uczniów świadomości na temat tych zagrożeń i zapewnienia iż ferie miną miło i bezpiecznie, nasza szkoła podjęła szereg następujących działań:

  • Dnia 21 stycznia odbyło się spotkanie z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach, którzy wygłosili pogadankę dla naszych uczniów na temat bezpieczeństwa w nadchodzącym okresie wypoczynku.
  • Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę szkolną poświęconą bezpiecznemu zimowemu wypoczynkowi.
  • Dnia 6 lutego przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów po hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”. W ramach zajęć uczniowie oglądali filmy edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu w domu, na ulicy, a także bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Następnie dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Na koniec wspólnie przygotowaliśmy tablice informacyjne, z których można się dowiedzieć, jak bezpiecznie bawić się zimą, korzystać z Internetu bez zagrożeń oraz unikać niebezpieczeństwa ze strony obcych ludzi i zwierząt.

Zdobyte i przypomniane wiadomości powinny zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo w czasie wolnym i spokojny beztroski wypoczynek w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Adam Matysiak