Bezpieczne ferie zimowe

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym zaprosiliśmy policjantów z Komendy Powiatowej Policji z Kozienic, którzy spotkali się z uczniami klas 0 – VII. Tematem spotkania w dniu 21 stycznia 2020 r. było przede wszystkim bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. W klasach 0 – III uczniowie podczas pogadanki z policjantami przypomnieli sobie zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta, a także pasażer w samochodzie.

Panowie policjanci zwrócili uwagę również na bezpieczne zimowe zabawy na lodzie i śniegu, jak należy zachowywać się na stoku narciarskim, jak poradzić sobie, gdy ktoś się zgubi. Przypomnieli również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Następnie wytłumaczyli, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przypomnieli także numery alarmowe.

Pan policjant opowiedział i zademonstrował również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Uczulił dzieci, aby nie zbliżały się do zwierząt, których nie znają.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali dużo pytań.

Natomiast w klasach starszych oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, policjanci nawiązali do spraw dotyczących odpowiedzialności karnej za swoje czyny oraz cyberprzemocy, która w dzisiejszych czasach może dotknąć każdego człowieka. Zwrócono uwagę na fakt, że wszystko co pisze się w Internecie pozostaje tam na zawsze i nawet pojedyncze słowa, krótkie zwroty mogą innych bardzo zranić.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy gościć w szkole przedstawicieli służb mundurowych. Spotkania z policjantami okazały się bardzo potrzebne – uczniowie odświeżyli sobie już znane informacje oraz dowiedzieli się o wielu nowych sprawach. Była to dla nich nietypowa lekcja, pełna wiadomości i informacji zarówno już znanych jak i nowych, które zawsze warto przypominać.

Agata Grądziel