Święto Patrona szkoły św. Jana Pawła II

„Jest dla nas wielkim przykładem i wzorem”
Święto Patrona szkoły św. Jana Pawła II

W dniu 16 października 2019 roku kolejny już raz obchodziliśmy Dzień Patrona. To święto całej społeczności szkolnej, to dzień szczególny – to pamięć, oddanie i zjednoczenie z Patronem szkoły, którym jest św. Jan Paweł II. Już od 13 lat przeżywamy to szczególne wydarzenie nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.
Świętowanie tego dnia rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Mniszewie o godz. 9.00 z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Czesław Niewczas, w czasie której modliliśmy się w intencji całej społeczności szkolnej.

Po mszy świętej wszyscy udaliśmy się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pod tablicą pamiątkową naszego Patrona św. Jana Pawła II zaśpiewaliśmy hymn szkoły i złożyliśmy wiązankę kwiatów. Potem udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie p. dyrektor Małgorzata Giza przywitała wszystkich gości i rodziców, a także zaprosiła do obejrzenia przygotowanej na ten dzień okolicznościowej akademii poświęconej Patronowi naszej szkoły – św. Janowi Pawłowi II.
Tegorocznej uroczystości przyświecało hasło: „Wstańcie, chodźmy!”. W części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pań: Jolanty Wiśniewskiej i Katarzyny Kęsik wystąpiły uczennice kl. VI, zaś obsługą sprzętu nagłośniającego zajął się uczeń kl. VII. Akademię rozpoczęliśmy „Barką” – ulubioną pieśnią Ojca Świętego Jana Pawła II. Przygotowany montaż słowno-muzyczny był po to, aby uczcić naszego Patrona i skłonić nas do refleksji i wdzięczności za to, że Ojciec Święty był i nadal jest wśród nas wielką osobowością i na zawsze pozostanie w naszej pamięci wzorem do naśladowania. Koncentrując się wokół tegorocznego hasła Dnia Papieskiego – „Wstańcie, chodźmy!” uświadomiliśmy sobie, że powinniśmy podjąć to wyzwanie, nie stać w swoim życiu w miejscu, ale dążyć do świętości. Nasz Patron był wrażliwy na każdego człowieka, ale przede wszystkim na poruszenia Ducha Świętego, dlatego sięgnęliśmy pamięcią do jego I pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu w 1979 roku, kiedy wypowiedział do nas bardzo ważne słowa: „Niechaj zstąpi Duch Twój”.
Po zakończeniu akademii głos zabrała p. dyrektor Małgorzata Giza, która podziękowała za przygotowanie montażu słowno-muzycznego przybliżającego postać św. Jana Pawła II. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Święto Szkoły to czas rozpamiętywania tego, co było, co jest i tego, co będzie. Uświadomiła, że jest to dobra okazja, aby spotkać ludzi, których myśli i wspomnienia wiążą się ze Szkołą Podstawową w Chmielewie, to także czas wzruszeń i powrót do najpiękniejszych lat życia.
Dyrektor szkoły Małgorzata Giza podziękowała wszystkim przybyłym za obecność, a w szczególności podziękowanie skierowała do emerytowanej dyrektor szkoły p. Henryki Mizińskiej, która przez wiele lat tworzyła historię i tradycję tej szkoły.
Następnie p. dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody książkowe uczniom biorącym udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Potem był słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie piosenek w wykonaniu dziewcząt z kl.VI. Dzieci z kl.0. również wystąpiły publicznie dając „mini koncert” na cześć naszego Patrona.
Ten dzień, był dla nas pełen radości i głębokich przeżyć. Mieć za Patrona św. Jana Pawła II to wielki zaszczyt, który zobowiązuje, a zarazem pomaga w każdych łatwych i trudnych momentach naszego życia.

Jolanta Wiśniewska

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content