Eliminacje wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 27 kwietnia 2019 roku w miejscowości Mroków (powiat piaseczyński, gmina Lesznowola) odbyły się eliminacje wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, w których brała udział uczennica z klasy ósmej naszej szkoły Zuzanna Janczewska.
Eliminacje odbywały się w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie. Wzięli w nich udział zdobywcy pierwszych miejsc wyłonieni w kwalifikacjach powiatowych na terenie całego województwa mazowieckiego.
Finał XLII eliminacji OTWP otworzył prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński. Przywitał przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości, jak również życzył sukcesów podczas eliminacji.

W Turnieju OTWP uczestniczyła młodzież w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I – VI szkół podstawowych, uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII i klasa III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy Turnieju w I etapie rozwiązywali test składający się z 30 pytań, w którym musieli się wykazać wiedzą pożarniczą.
Podczas przerwy pomiędzy częścią pisemną i finałem ustnym konkursu, uczestnicy i towarzyszący im opiekunowie oraz goście uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez gospodarza konkursu Gminę Lesznowola do Firmy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. – bardzo nowocześnie wyposażonej w zautomatyzowane linie produkcyjne oraz do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.
Następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez komisję konkursową. Z każdej kategorii wiekowej trzech uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów z testu przechodziło do eliminacji ustnych.
Dużym sukcesem Zuzi był udział w eliminacjach wojewódzkich, wykazała się ona bowiem dużą wiedzą na temat znajomości przepisów przeciwpożarowych, sprzętu gaśniczego, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Gratulujemy Zuzi i życzymy sukcesów w kolejnej edycji Turnieju OTWP w przyszłym roku szkolnym.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu Zuzi do konkursu.

Małgorzata Giza