Podsumowanie akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Marzec w naszej szkole upłynął pod hasłem „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, gdyż pod takim tytułem odbyła się akcja zbierania zużytego sprzętu elektronicznego. Akcję ekologiczną, w której wzięliśmy udział zorganizowała firma Green Office Ecologic Sp. Z.o.o. W ramach powyższego przedsięwzięcia dzieci, rodzice oraz okoliczni mieszkańcy mogli przynosić do szkoły sprzęt elektryczny i elektroniczny nadający się do utylizacji. Podsumowując udało się nam zebrać 5205 kilogramów zużytego sprzętu. W nagrodę firma organizująca akcję przyznała szkole bon na nagrody, za który zakupiliśmy sprzęt sportowy dla naszych uczniów.
Wszystkim uczestnikom akcji: naszym uczniom, rodzicom i innym osobom, które wzięły udział w zbiórce serdecznie dziękujemy.