INFORMACJE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM STRAJKIEM

SZANOWNI PAŃSTWO!

Nauczyciele każdego dnia troszczą się i dbają o Państwa dzieci. Wkładają wiele serca w ich kształcenie i wychowanie. Wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli postaw, podważa godność naszego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela.
W związku z trudną sytuacją w szkolnictwie Związki Zawodowe podjęły decyzję o ogólnopolskim strajku.
W dniach 14 – 19.03.2019 r. odbyło się referendum strajkowe, w którym nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Chmielewie opowiedzieli się za strajkiem.
Obecnie trwają negocjacje między Związkami Zawodowymi a rządem. Jeśli zakończą się one fiaskiem, 8 kwietnia rozpocznie się strajk.
W takiej sytuacji należy się liczyć z tym, że przystąpią do niego również pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chmielewie.
W przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
Dyrektor Szkoły, w związku z brakiem możliwości zapewnienia w czasie strajku opieki uczniom, zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców, aby w miarę możliwości, zapewnili opiekę nad swoimi dziećmi we własnym zakresie.
Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.
Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Alicja Strachota