Zaproszenie dla rodziców uczniów klas ósmych na spotkanie w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań.

Z poważaniem
p.o. DYREKTOR Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie
– / –
Małgorzata Piszczek

Harmonogram spotkań