„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy. Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach od 18 lutego do 8 marca nasza szkoła bierze udział w akcji ekologicznej i edukacyjnej „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Czynny udział w akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodatkowo każdy przekazany sprzęt zaliczany jest na poczet zbiórki szkolnej.
Firmy prywatne bądź instytucje zainteresowane pomocą szkole, a które zechcą oddać zużyty sprzęt przeznaczony do likwidacji otrzymują wymagane prawem dokumenty środowiskowe, czyli Karty Przekazania Odpadów.

Podsumowując główne korzyści to:

  • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę,
  • edukacja społeczności lokalnych na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci,
  • za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Organizatorem akcji jest Green Office Ecologic Sp. z o.o., patronat honorowy objął Mazowiecki Kurator Oświaty, a partnerami sportpoland.com i TMB 2 Sp. z o. o.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegające zbiórce(PDF)

 

Skip to content