Informacja o dniu otwartym

Dyrektor szkoły informuje, że spotkanie z nauczycielami w ramach dnia otwartego zostaje przełożone z dn. 25.02.2019 r. na poniedziałek 4.03.2019 r. w godzinach 14.30 – 15.30.