Spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie – zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach współpracy ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie w środę 23 stycznia odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczyli uczniowie z klas 4 – 8. W murach naszej szkoły gościliśmy naczelnika OSP w Chmielewie – p. Artura Mazura oraz p. Joannę Janczewską. W sposób bardzo przystępny przekazali oni uczniom wiedzę łącząc teorię z praktyką. Wszak to przecież fachowcy, gdyż należy tu przypomnieć, że jednostka OSP w Chmielewie w październiku 2015 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Strażacy szczególną uwagę zwrócili na uczniów, którzy 24 stycznia będą brali udział w Międzygminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej w Augustowie oraz w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. To przede wszystkim oni wykonywali szereg zadań praktycznych tj.: resuscytacja krążeniowo – oddechowa na fantomie, wzywanie pomocy do poszkodowanego

w wypadku i układanie go w pozycji bocznej, zabezpieczanie i transport osoby poszkodowanej, opatrywanie ran, udzielanie pomocy osobom ze złamaną kończyną górną i dolną oraz szereg innych.
Uczniowie zdobyli dużo nowych wiadomości i umiejętności oraz uzupełnili swoją dotychczasową wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Uświadomili sobie, jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaka. Zapoznali się ze sprzętem medycznym, jaki posiadają strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie, m.in. defibrylatorem AED – dowiedzieli się, kiedy i kto może go użyć oraz jak prawidłowo wykonać defibrylację.
Serdecznie dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie za pomoc w propagowaniu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiedzy pożarniczej wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Chmielewie i zapraszamy do dalszej współpracy z naszą szkołą.

Małgorzata Giza