Prozdrowotne Programy Edukacyjne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach w roku szkolnym 2018/2019

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Prozdrowotnych Programach Edukacyjnych realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane trzy programy edukacyjne promujące wśród uczniów i rodziców właściwe postawy prozdrowotne.
Pierwszy program „Czyste powietrze wokół nas”, tak jak w ubiegłych latach skierowany jest do najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Jest to program profilaktyczny mający na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

Drugi program edukacyjny – „Bieg po zdrowie” to profilaktyczny program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który będziemy realizować po raz drugi i jest on podobnie jak w roku ubiegłym skierowany do uczniów klasy IV.
Trzeci program edukacyjny to nowy „Profilaktyczny Program Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS” i przeznaczony jest dla uczniów klasy VI i VIII. Celem programu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań i poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.
Zajęcia realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Lekcje odbędą się w formie warsztatów wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów oraz ich kreatywność. Za realizację programów odpowiedzialni są wychowawcy poszczególnych klas. Programy „Czyste powietrze wokół nas” i „Profilaktyczny Program Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS” zostaną przeprowadzone w miesiącach: luty-marzec. Program „Bieg po zdrowie” będzie realizowany w miesiącach: luty- kwiecień.
Mamy nadzieję, że udział w programach przyczyni się do promowania wśród uczniów i rodziców zdrowego stylu życia.

koordynator szkolny
Krystyna Piekarniak

Do pobrania:
„Czyste powietrze wokół nas” – harmonogram
„Bieg po zdrowie” – harmonogram
„Profilaktyczny Program Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS” – harmonogram