WIWAT MAJ, TRZECI MAJ!

Była wiosna, wiosna wkoło nadszedł cudny maj,
Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj!
Hej, pamiętny ów dzień chwały –cudny; „Trzeci Maj”!
Naród zgodny, silny, cały, chciał podźwignąć kraj!
„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan,
Wolni wszyscy – wszyscy społem, kmieć, mieszczanin, pan…”
Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn.
Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win!…
W górę serca! – wstały świty, w Polsce cudny maj!
Blask ozłocił już gór szczyty, wolny polski kraj!
Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę, moc!
Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc!
Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj.
Niech na wszystkie głoszą strony: „Wiwat Trzeci Maj”
„Trzeci Maj” – R. Suchodolski

Czytaj więcej

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania online według następującego harmonogramu:

   • kl. I – wtorek 27.04 godz. 18.00
   • kl. II – wtorek 27.04 godz. 18.00
   • kl. III – wtorek 27.04 godz. 18.30
   • kl. IV – środa 28.04 godz. 18.00
   • kl. VI – środa 28.04 godz. 18.30
   • kl. VII – środa 28.04 godz. 19.00
   • kl. VIII – wtorek 27.04 godz. 19.00

Sposób dołączenia do zebrania w trybie zdalnym (online) ustalą z Państwem wychowawcy.

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i wnioski zostały zakwalifikowane do oddziałów przedszkolnych.

Rodziców zakwalifikowanych kandydatów prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie szkoły lub wysłanie na adres mailowy psp.chmielew@wp.pl

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Do pobrania:
Potwierdzenie woli (PDF – 180 kB)

Światowy Dzień Ziemi 2021 r. – „Przywróć naszą Ziemię”

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to ogólnoświatowa akcja prowadzona corocznie wiosną. Celem jej, jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadamiać ludziom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Dbałość o nasze środowisko powinna stać zawsze na pierwszym miejscu, w rankingu spraw ważnych i ważniejszych. Wycinka lasów, rozrzucone wszędzie plastikowe torby po zakupach, niedopałki papierosów i puszki sprawiają, że Ziemia staje się coraz bardziej zaśmiecona i plastikowa, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej, której cenę zapłacą przyszłe pokolenia. Przecież nikt z nas nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego należy wskazywać problemy, które wiążą się ze zmianą klimatu.

Czytaj więcej

Szkolny Dzień Języków – Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym języków obcych. Mieliśmy zaplanowane, aby na wiosnę w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Języków obejmujący konkursy przybliżające naszym wychowankom różne języki, jakimi ludzie mówią. Niestety sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na to. W zamian proponujemy uczniom mały konkurs w formie zdalnej.

Czytaj więcej

Konkurs „Super Pisanka”

Samorząd szkolny zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejsze własnoręcznie zrobione wielkanocne pisanki.
Zasady konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII, zerówki i przedszkola.
Należy wykonać wielkanocną pisankę lub pisanki, następnie zrobić im zdjęcie
i przesłać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego na adres
adam.matysiak@psp.chmielew.pl
Termin nadsyłania prac: 30.03.2021
Najpiękniejsze pisanki zostaną opublikowane na stronie naszej szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

Nauka hybrydowa klas I-III

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III będą mieli zajęcia prowadzone w systemie tzw. hybrydowym.
Uczniowie z klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą uczęszczać do szkoły na dotychczasowych zasadach.
Od 15 do 19 marca br. klasa I będzie realizować naukę w szkole (stacjonarnie) według dotychczasowego planu zajęć.
Opieka świetlicowa dla klasy I i dowóz uczniów pozostaje bez zmian.
Uczniowie mogą korzystać z posiłku w szkole.
Uczniowie klas II i III realizują naukę zdalną według planu podanego przez wychowawców z wykorzystaniem platformy Classroom i komunikatora Meet.
Uczniowie kl. II i III nie korzystają z opieki świetlicowej, odpisy za obiady zostaną uwzględnione w kolejnym miesiącu żywieniowym.
Od 22 do 26 marca br. klasy II i III będą miały zajęcia stacjonarne (w szkole).
Klasa I realizuje naukę zdalną z wykorzystaniem platformy Classroom i komunikatora Meet.
Uczniowie kl. I nie korzystają wówczas z opieki świetlicowej, odpisy za obiady zostaną uwzględnione w kolejnym miesiącu żywieniowym.
Wszystkich uczniów przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Małgorzata Giza

Komunikat MEiN

 

Program „Reaguj i wspieraj”

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.
Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale YouTube. Poniżej znajdują się linki z dostępem do poszczególnych webinarów.

Czytaj więcej

Skip to content