Prozdrowotne Programy Edukacyjne realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach w roku szkolnym 2018/2019

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Prozdrowotnych Programach Edukacyjnych realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane trzy programy edukacyjne promujące wśród uczniów i rodziców właściwe postawy prozdrowotne.
Pierwszy program „Czyste powietrze wokół nas”, tak jak w ubiegłych latach skierowany jest do najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców. Jest to program profilaktyczny mający na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej

Międzygminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej w Augustowie

Dnia 24 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie odbył się Międzygminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział 27 uczniów ze szkół należących do gmin Grabów nad Pilicą, Głowaczów i Magnuszew. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy ósmej – Zuzanna Janczewska, Maksymilian Grądziel i Adam Szczudliński.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem p. Małgorzaty Gizy – przyswajali sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, rozwiązywali również testy z poprzednich edycji konkursu.
W ramach współpracy ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie w środę 23 stycznia uczestniczyli w zajęciach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej

Spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie – zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach współpracy ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie w środę 23 stycznia odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczyli uczniowie z klas 4 – 8. W murach naszej szkoły gościliśmy naczelnika OSP w Chmielewie – p. Artura Mazura oraz p. Joannę Janczewską. W sposób bardzo przystępny przekazali oni uczniom wiedzę łącząc teorię z praktyką. Wszak to przecież fachowcy, gdyż należy tu przypomnieć, że jednostka OSP w Chmielewie w październiku 2015 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Strażacy szczególną uwagę zwrócili na uczniów, którzy 24 stycznia będą brali udział w Międzygminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej w Augustowie oraz w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. To przede wszystkim oni wykonywali szereg zadań praktycznych tj.: resuscytacja krążeniowo – oddechowa na fantomie, wzywanie pomocy do poszkodowanego

Czytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 21 stycznia bieżącego roku w naszej szkole, jak co rok swoje święto obchodzili Babcie i Dziadkowie. Te dwie osoby są bardzo ważne w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z oddziałów przedszkolnych, a także dzieci z klasy 1 również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich program artystyczny.
Na twarzach dzieci widać było ogromne skupienie i radość na widok przybyłych tak bardzo ważnych dla nich gości. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek.

Czytaj więcej

Muzyka karnawałowa

W środę 9 stycznia gościliśmy w naszej szkole pana Marcina Jóźwika, niezwykłego multiinstrumentalistę. Muzyk zaprzyjaźniony z naszą placówką wykonał szereg utworów nawiązujących tematycznie do karnawału. Zaczął od pięknej kolędy „Bóg się rodzi”, która jest bardzo dynamicznym polonezem. Potem zaprezentował bardzo znane tango „La cumparsita” oraz sambę „Tico – Tico”, która często wykorzystywana jest w konkursach tanecznych. Tak piękny koncert ukoronowało tango „La Paloma”. Uczestnicy muzycznej lekcji zostali zaproszeni do wspólnej zabawy.

Czytaj więcej

Wigilia szkolna

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” Łk 2,14

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole mogliśmy uczestniczyć w wigilii szkolnej. Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowane przez uczniów. Tak było i tym razem. Uczniowie klas IV, V, VI i VIII pod kierunkiem pań: Agaty Grądziel i Jolanty Wiśniewskiej 21 grudnia wprowadzili zgromadzoną publiczność – uczniów, nauczycieli, rodziców, a także najmłodszą grupę przedszkolaków w świąteczny nastrój.
Pani dyrektor Alicja Strachota serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych i jak zawsze obecnego podczas naszych uroczystości szkolnych ks. kan. Czesława Niewczasa.

Czytaj więcej