Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. To ważny moment w życiu każdej szkoły. Tym razem, inaczej niż zwykle kończymy ten rok szkolny, bo bez sztandaru i hymnu szkoły. Był to wyjątkowo trudny czas – czas pandemii COVID-19, która wymusiła formę pracy zdalnej, pełnej nowych i zarazem zaskakujących wyzwań zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ostatnie miesiące wymagały od nas dużo pracy, wytrwałości i systematyczności.
Niekiedy zdarzały się trudności, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość, że ten rok szkolny kończy się dla nas sukcesem i pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników nauczania.
Dziękujmy Wam drodzy uczniowie za wysiłek i trud jaki włożyliście, aby zdobyć wysokie wyniki w procesie nauczania, Waszą pracowitość i wytrwałość. Cieszymy się z Waszych sukcesów.
Słowa uznania kierujemy do Rodziców, którzy zaangażowali się w proces zdalnego nauczania, wspierali swoje dzieci w tej trudnej, nadzwyczajnej i nietypowej sytuacji, a także za całoroczną współpracę i zaangażowanie.
Dziękujemy również pracownikom szkoły za wszelką pracę i podołanie wymaganiom, jakie postawiła przed nami epidemia.
Stanęliśmy wszyscy na wysokości zadania i ten sprawdzian podyktowany nowymi warunkami pracy zdaliśmy bardzo dobrze.
Oby te wakacje były dla nas wszystkich czasem odpoczynku i wytchnienia, by zregenerować siły po ciężkiej pracy. Życzymy, aby były one bezpieczne, zdrowe i pełne radości.

Do szczęśliwego zobaczenia!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca.
Prosimy uczniów o przyjście do szkoły w wyznaczonych godzinach:

klasa VII – godz. 8:30
klasa VI – godz. 9:00
klasa V – godz. 9:30
klasa III – godz. 10:00
klasa II – godz. 10:30
klasa I – godz. 11:00
klasa „0” – godz. 11:30

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego – zaopatrzenie się w maseczki i zachowanie odpowiedniego dystansu.

W niedzielę 28 czerwca na godz. 8:00 serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły wraz z rodzicami na mszę świętą, podczas której podziękujemy za otrzymane dary w zakończonym roku szkolnym.

Komunikat

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i placówkach oświatowych. W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII. Będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

Katarzyna Kęsik

Dzień Mamy

26 maja to jeden z wyjątkowych i najważniejszych dni w roku i życiu każdego z nas. Wprawdzie Dzień Mamy jest świętem międzynarodowym, to tego dnia jest obchodzone tylko w Polsce. Pomimo obecnej sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w naszej placówce nasze kochane przedszkolaki oraz dzieci z oddziału zerowego nie zapomniały o tym bardzo ważnym dniu. Na prośbę swoich pań wychowawczyń, a także przy ogromnej pomocy rodziców (za co składamy ogromne podziękowania) przygotowały w swoich domach laurki oraz drobne upominki dla swoich kochanych mam.
Wszystkim mamom składamy w tym dniu najlepsze życzenia.

Marta Kapusta
Beata Strachota

Czytaj więcej

Kontynuacja zdalnego nauczania

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020 r.
W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII, będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

Katarzyna Kęsik

Konsultacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że:
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. Od 25 maja 2020 r. czynna jest biblioteka. Wszelkie informacje dotyczące jej funkcjonowania zawarte są w zakładce „Biblioteka” na stronie internetowej szkoły.
  2. Od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultacje dla zainteresowanych uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Terminy konsultacji proszę wcześniej uzgadniać z wychowawcą lub bezpośrednio z nauczycielami drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zachowanie zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN i Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

Katarzyna Kęsik

Procedury bezpieczeństwa COVID – 19

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19. Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania Oświadczenia Rodziców oraz Procedur przyprowadzania do i odbierania dzieci do/z placówki. Dokumenty te należy dostarczyć podczas pierwszego dnia obecności w szkole. Druk Oświadczeń i Procedur dostępny jest do samodzielnego wydruku na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej w placówce.

Katarzyna Kęsik

Załączniki:
1. Procedura postępowania w trakcie pandemii COVID-19.
2. Procedury – konsultacje i biblioteka.
3. Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci do/z placówki.
4. Oświadczenie rodzica.